Uudet hoitomuodot 
voivat tuoda avun silloin, kun lääkkeet eivät tehoa tai sovi.

Apua kipuun

Neuromodulaatiolla voidaan hoitaa hermovaurioperäistä kipua. Hoitoa annetaan 15 minuuttia päivässä, se ei ole este työssäkäynnille, ja vaikutukset alkavat tavallisesti jo muutamassa päivässä.

Voit aloittaa arvioimalla hoidontarpeesi lyhyellä testillä.

Apua masennukseen

Neuromodulaatiolla voidaan hoitaa masennusta, johon ei ole saatu lievitystä lääkehoidolla. Koko hoitojakso kestää noin kuukauden, ja hoitoja annetaan vain muutaman minuutin ajan päivittäin.

Voit aloittaa arvioimalla hoidontarpeesi lyhyellä testillä.

Miten neuromodulaatio toimii?

Neuroklinikka Helsingissä annettava sarja-TMS-hoito (NeMo-hoito, magneettistimulaatio) on kallon läpi annettavaa eli transkraniaalista magneettistimulaatiota (transcranial magnetic stimulation, TMS), joka kuuluu neuromodulaatiohoitoihin. Niitä käytetään pääasiassa vaikeahoitoiseen hermovaurioperäiseen kipuun ja masennukseen, joka ei ole lievittynyt lääkehoidolla.

TMS-hoidolla vaikutetaan hermoverkkojen toimintaan lääkkeettömin keinoin, tyypillisesti erilaisten hermoverkkoja aktivoivien stimulaattoreiden avulla. TMS on kajoamaton hoitomuoto eli sillä voidaan vaikuttaa hermoverkkojen toimintaan pään pinnalta magneettipulssisarjoja käyttämällä. Tällaisen hoidon haittavaikutukset ovat tavanomaisesti lääkehoitoja vähäisemmät.

Hoitoa varten tarvitaan kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin tai psykiatrin arvio hoidon soveltuvuudesta potilaalle. Hoidon aikana muodostuvan magneettikentän vuoksi hoidolle on myös vasta-aiheita, kuten tietyt pään alueen vierasesineet, esim. aneurysmaklipsit, ja sydämentahdistin. Tavalliset hampaiden täyteaineet eivät ole vasta-aihe.  

Hoidon suunnittelusta vastaa kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja hoidon toteutuksesta lääkäri ja TMS-hoitoihin perehtynyt hoitaja. Hoito annetaan Neuroklinikka Helsingin tiloissa osoitteessa Kaisaniemenkatu 1.

Asiantuntijamme

Selja Vaalto
Erikoislääkäri

Juha Heiskala
Erikoislääkäri

Miina Mikkilä
Johtava sairaanhoitaja

Suvi Kinnunen
Bioanalyytikko

Milka Mattila
Bioanalyytikko

Sanna Mikkola
Bioanalyytikko

Roosa Timonen
Sairaanhoitaja

Neuromodulaatio kivun hoidossa

Sarja-TMS-hoidolla voidaan hoitaa hermovaurioperäistä kipua, johon ei ole saatu riittävää hoitovastetta lääkehoidolla tai lääkehoito on jouduttu lopettamaan sivuvaikutusten vuoksi. Kivun hoidossa käytetään tyypillisesti 5–10 arkipäivän hoitojaksoa, jolloin hoitoja annetaan päivittäin. Sarja-TMS-hoitosarjan kesto on n. 15 minuuttia päivässä, ja kipua lievittävä vaikutus tulee tavanomaisesti esille muutaman hoitopäivän jälkeen. Hoitojakson jälkeen tarvitaan yleensä saavutettua vastetta ylläpitävää hoitoa, jolloin hoitoja harvennetaan vähitellen.

Seuraamme kivun voimakkuudessa ja häiritsevyydessä sekä unen laadussa tapahtuvia muutoksia hoitojakson aikana. Hoitojakson aikana voi toimia normaalisti, eikä hoito ole este työssäkäynnille. Hoidolla on hyvin vähän haittavaikutuksia. Raportoituja haittavaikutuksia ovat lievä päänsärky ja väsymys.  

Lue lisää kivun hoidosta sarja-TMS:llä:

rTMS-kivuissa.pdf

Neuromodulaatio masennuksen hoidossa

Sarja-TMS-hoidolla voidaan hoitaa masennusta, johon ei ole saatu lievitystä lääkehoidolla. Masennuksen hoidossa hoitojakson pituus on 4–5 viikkoa, ja hoitoja annetaan arkipäivisin. Yhden sarja-TMS-hoitokerran kesto on lyhyt, vain n. 4 minuuttia päivässä. Seuraamme potilaan mielialassa tapahtuvia muutoksia hoidon aikana haastattelemalla ja oirekyselyjä käyttämällä.

Hoitojakson aikana voi toimia normaalisti, eikä hoito ole este työssäkäynnille.  Hoidolla on hyvin vähän haittavaikutuksia. Raportoituja haittavaikutuksia ovat lievä päänsärky ja väsymys. 

Lue lisää masennuksen hoidosta sarja-TMS:llä:

rTMS-psykiatriassa.pdf

https://www.kaypahoito.fi/nak06962